Data and
privacy policy

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Cercatrova BV, met ondernemingsnummer BE 0544 887 107, Kasteelpleinstraat 51, 2000 Antwerpen, Belgi├ź ("Cercatrova", "wij" of "ons"). De onderstaande tekst legt uit hoe Cercatrova gebruik maakt van uw persoonlijke data wanneer je de followthecoast.com website ("website") bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

1. Het verzamelen van persoonlijke data

Cercatrova BV is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die verzameld worden op deze website. Wij zullen u steeds verwittigen wanneer wij persoonlijke informatie van u verzamelen.

De persoonlijke data die wij verzamelen kan bestaan uit onder meer (maar niet beperkt tot) uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gelijkaardige informatie. Ook verzamelen wij informatie zoals uw IP-adres, bekeken pagina's, tijdstippen en andere analytische informatie.

We verzamelen deze informatie in volgende situaties:

 • Wanneer u onze website bezoekt
 • Wanneer u zich inschrijft op de Runthemarenostrum nieuwsbrief
 • Wanneer u contact opneemt met Runthemarenostum of Cercatrova BV
 • Wanneer u gebruik maakt van andere diensten of functionaliteiten die wij aanbieden

2. Het gebruik van persoonlijke data

Wij verzamelen uw persoonlijke data voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van uw bestelling
 • Nieuwsbrieven of andere marketingactiviteiten
 • Het beantwoorden van uw vragen of andere communicatie
 • Statistische en analytische verwerking

In sommige gevallen hebben wij uw persoonlijke data nodig om de transactie tussen u en ons te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij een aankoop of offerteaanvraag. Indien wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u productinformatie, onze nieuwsbrief of andere marketing te bezorgen, zal dit enkel gebeuren met uw expliciete toestemming, tenzij de wetgeving ons toelaat dit zonder toestemming te doen.

Wij houden ook statistische geanonimiseerde informatie bij van uw bezoek aan onze website. Dit laat ons toe onze website te verbeteren en meer inzicht te krijgen in welke producten de bezoekers van onze website interesse hebben.

3. Openbaarmaking

Cercatrova BV kan uw informatie delen met koerierdiensten om zo de bestelde goederen tot bij u te krijgen. In bepaalde omstandigheden en in overeenstemming met de wet kan het zijn dat we uw informatie moeten delen met de autoriteiten. Het kan ook zijn dat we uw informatie delen met derden om ons juridisch te verdedigen in het geval van een geschil. Uw informatie wordt niet gedeeld met derde partijen zonder uw toestemming tenzij hierboven anders vermeld.

4. De duurtijd van de verwerking

Uw persoonlijke data zal worden verwijderd van zodra we ze niet langer nodig hebben om een van bovenstaande reden. Echter, het kan zijn dat uw data voor een langere periode wordt verwerkt of bijgehouden in een geanonimiseerde vorm of als de wet dit vereist.

5. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dit helpt ons namelijk inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt en hoe wij de werking van onze website kunnen verbeteren voor u en andere bezoekers.

De reden waarom wij de data verzamelen en verwerken door het gebruik van cookies, zijn de volgende:

 • Het verbeteren van de werking en gebruikerservaring van onze website en diensten
 • Inzicht krijgen in de interesses van de bezoekers van onze website en klanten om zo onze diensten en producten te kunnen verbeteren
 • Statistische en analytische verwerking

6. Veiligheid

Wij hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne werking voldoet aan onze hoge beveiligingsbeleidsnormen. Wij doen onze uiterste best om de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Uw rechten

U heeft recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten en van u verwerken, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien heeft u het recht ons te beperken in hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken. Daarnaast heeft u ook het recht ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of wissen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

8. Intrekking van uw toestemming

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via info@runthemarenostrum.com. Met betrekking tot nieuwsbrieven en ander elektronisch marketingmateriaal kunt u ook de afmeldlink (unsubscribe link) gebruiken in de e-mail of andere berichten die u van ons ontvangt.

Hou er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van eerdere verwerking die is uitgevoerd voor de intrekking.

9. Rechtzetting van persoonsgegevens

Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens die we over u hebben vastgelegd, bijwerken, corrigeren of verwijderen, of als u toegang wilt tot de persoonlijke gegevens die over u worden verwerkt, of als u vragen heeft over de bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen via info@runthemarenostrum.com.. U kunt ons ook schriftelijk contacteren op het volgende adres:
Cercatrova BV
Kasteelpleinstraat 51
2000 Antwerpen
Belgie

10. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via e-mail of brief via bovenstaande gegevens. Voor meer informatie of indien u niet akkoord gaat met ons standpunt, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische privacytoezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit), via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.